เบอร์โทร วัดม่วงแค

แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพ