เบอร์โทร วัดมังกรกมลาวาส

แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพ