เบอร์โทร วัดมะพร้าวเตี้ย

แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ