เบอร์โทร วัดมงคลสมาคม

แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพ