เบอร์โทร วัดภาณุรังษี

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพ