เบอร์โทร วัดฟ่อนสร้อย

ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่