เบอร์โทร วัดพิชัย

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพ