เบอร์โทร วัดพวกแต้ม

ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่