เบอร์โทร วัดพวกเปีย

ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่