เบอร์โทร วัดพลับพลาชัย

แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพ