เบอร์โทร วัดพลมานีย์

แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพ