เบอร์โทร วัดพระเจ้าเม็งราย

ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่