เบอร์โทร วัดพระยายัง

แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพ