เบอร์โทร วัดพระปฐมเจดีย์

ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม