เบอร์โทร วัดพระนอนหนองผึ้ง

ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่