เบอร์โทร วัดพรพระร่วงประสิทธิ

แขวงออเงิน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพ