เบอร์โทร วัดฝายหิน

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่