เบอร์โทร วัดป่าแดงมหาวิหาร

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่