เบอร์โทร วัดป่าข่อยใต้

ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่