เบอร์โทร วัดป่าข่อยเหนือ

ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่