เบอร์โทร วัดปากน้ำฝั่งใต้

แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ