เบอร์โทร วัดปลูกศรัทธา

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพ