เบอร์โทร วัดประเสริฐสุทธาวาส

แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพ