เบอร์โทร วัดประชาศรัทธาธรรม

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพ