เบอร์โทร วัดบ้านท่อ

ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่