เบอร์โทร วัดบุญรอดธรรมาราม

แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพ