เบอร์โทร วัดบำรุงรื่น

แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพ