เบอร์โทร วัดบางแวก

แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ