เบอร์โทร วัดบางเตย

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพ