เบอร์โทร วัดบางยี่ขัน

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพ