เบอร์โทร วัดบางพลัด

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพ