เบอร์โทร วัดบางปะกอก

แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพ