เบอร์โทร วัดบวรนิเวศวิหาร

แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพ