เบอร์โทร วัดบวกครกน้อย

ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่