เบอร์โทร วัดน้อยนางหงษ์

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพ