เบอร์โทร วัดนินสุขาราม

แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพ