เบอร์โทร วัดนาคปรก

แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ