เบอร์โทร วัดนก

แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ