เบอร์โทร วัดธาตุคำ

ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่