เบอร์โทร วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร

แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพ