เบอร์โทร วัดท่าใหม่อิ

ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่