เบอร์โทร วัดท่าเดื่อ

ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่