เบอร์โทร วัดท่ากระดาษ

ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่