เบอร์โทร วัดทิพย์วารีวิหาร

แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพ