เบอร์โทร วัดทองสัมฤทธิ์

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพ