เบอร์โทร วัดทองศาลางาม

แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ