เบอร์โทร วัดทองบน

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพ