เบอร์โทร วัดทรายมูลเมือง

ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่