เบอร์โทร วัดทรายมูลพม่า

ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่