เบอร์โทร วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม

แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพ